www.smskawina.net
Strona głowna Napisz do nas Mapa strony

Informacje Rady Nadzorczej

RADA NADZORCZA - ZADANIA I KOMPETENCJE

Informacja Rady Nadzorczej

 Spółdzielni Mieszkaniowej...

więcej...

Galeria

Jubileusz 60-lecia

23 listopada br. z okazji Jubileuszu 60-lecia Spółdzielni...

więcej zdjęć
Budynki

Galeria zdjęć przedstawia  budynki naszej ...

więcej zdjęć
Jubileusz 50-lecia

W dniu 21 listopada 2008r. w Ośrodku rekreacyjnym...

więcej zdjęć

Dla członków spółdzielni

LOGIN
HASŁO
ZAPAMIĘTAJ

Jeżeli nie pamiętasz hasła - skorzystaj z opcji przywracania dostępu

Rozliczenia

Przejdź do systemu naliczania opłat

Przejdź

Walne Zgromadzenie

Strona główna > O nas > Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: (§ 143 statutu)

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 3. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, z wyjątkiem ustanowienia i przenoszenia prawa odrębnej własności lokalu oraz miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 7. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągać,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
 10. uchwalanie zmian Statutu,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 12. wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 13. wybór członków Rady Nadzorczej i ich odwoływanie,
 14. uchwalanie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Członków,
 15. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.